veprim

Kafshimi i Tigrit

4.8
Kapitulli 30 Dhjetor 22, 2020
Kapitulli 29 Dhjetor 22, 2020

Vazhdim Sahwa: Komisioni sekret

4
Kapitulli 8 Shtator 29, 2020
Kapitulli 7 Shtator 29, 2020

Vazhdim Aplikimi për turp

4.4
Kapitulli 53 Shtator 26, 2020
Kapitulli 52 Shtator 26, 2020

Vazhdim Sirena (Getty)

5
Kapitulli 20 Qershor 15, 2020
Kapitulli 19 Qershor 15, 2020
Trego Buttons
Fshih Buttons