Romancë

Mbi shkon Më Duaj Doktor!

4.6
Kapitulli 24 Prill 7, 2021
Kapitulli 23 Prill 7, 2021

Mbi shkon Nuk ka zonë dashurie

4.7
Kapitulli 35 Prill 7, 2021
Kapitulli 34 Prill 7, 2021

Një hap nga ferri

4.6
Kapitulli 8 March 24, 2021
Kapitulli 7 Shkurt 19, 2021

Gjaku dhe Dashuria

4.4
Kapitulli 17 March 24, 2021
Kapitulli 16 March 24, 2021

Knock Out Out

4.2
Kapitulli 12 March 24, 2021
Kapitulli 11 March 24, 2021

Shenjë

4.7
Kapitulli 40 March 17, 2021
Kapitulli 39 March 17, 2021

BL Motel

4.5
Kapitulli 90 March 16, 2021
Kapitulli 89 March 16, 2021

Kapur plotësisht

4
Kapitulli 15 March 15, 2021
Kapitulli 14 March 15, 2021
Trego Buttons
Fshih Buttons