psikologjik

Dispar

4.3
Kapitulli 30 March 5, 2021
Kapitulli 29 March 5, 2021

Jashte kontrollit

4.5
Kapitulli 80 March 5, 2021
Kapitulli 79 March 5, 2021

Bindumëni

4.2
Kapitulli 39 FUND Dhjetor 14, 2020
Kapitulli 38 Dhjetor 14, 2020

Vrasja e Stalking

4.3
Kapitulli 13 Dhjetor 14, 2020
Kapitulli 12 Dhjetor 14, 2020

Vazhdim Ndrysho gruan

2.7
Kapitulli 4 Korrik 31, 2020
Kapitulli 3 Korrik 30, 2020
Trego Buttons
Fshih Buttons