Fantazi

Shenjë

4.7
Kapitulli 40 March 17, 2021
Kapitulli 39 March 17, 2021

Mungesa e dashurisë

4.6
Kapitulli 15 March 16, 2021
Kapitulli 14 March 16, 2021

BL Motel

4.5
Kapitulli 90 March 16, 2021
Kapitulli 89 March 16, 2021
Trego Buttons
Fshih Buttons