aventurë

Mbrapa skenave

4.1
Kapitulli 70 Prill 19, 2021
Kapitulli 69 Prill 19, 2021

Mbi shkon Mollë e madhe

4.4
Kapitulli 7 Shkurt 18, 2021
Kapitulli 6 Nëntor 30, 2020

Fshih & Kërko

3.6
Kapitulli 35 Janar 25, 2021
Kapitulli 34 Janar 25, 2021

Princ Bari

4.8
Kapitulli 60 FUND Janar 3, 2021
Kapitulli 59 Janar 3, 2021

Bukuri e brendshme

4.8
Kapitulli 10 Dhjetor 28, 2020
Kapitulli 9 Dhjetor 28, 2020

Mbi avull

0
Kapitulli 79 Qershor 14, 2020
Kapitulli 78 Qershor 14, 2020
Trego Buttons
Fshih Buttons